Teknik

Et 2sonus.com system indeholder 19 mikrofoner fordelt på fem små printplader. To
af disse indeholder den aktive elektronik og fem mikrofoner – en til bas og en
til diskantsiden. På de sidste tre printplader sidder der hver tre mikrofoner og
disse kan valgfrit anbringes i enten diskant-siden (typisk 5 + 3 + 3 ) og den
sidste i bassiden. Således at det færdige system indeholder 11 mikrofoner i
diskanten og 8 i bassen.

I bælgen anvendes et højkvalitets 3 mm kabel med et enkelt stik således at bas
og bælg kan adskilles fra diskantdelen.

Ved montagen skal der bores to 2,9 mm huller til gennemføringen i bælgen og
herudover et 12 mm hul i enten diskant- eller basdæksel til udgangsstikket.
Systemet er indrettet således at udgangsstikket kan anbringes hvor som helst
spilleren måtte ønske det i instrumentet. Nogle foretrækker udgangsstikket
nederst i diskantsiden – andre vil hellere have det i bassiden.

Alle stik er med forgyldte kontakflader og både bælgkabel og gulvkabel er med
højfleksible og mangekorede ledere, hvilket sikrer lang levetid.

På de to “hovedprint” sidder de aktive elektronisk balancerede udgange således
at alle signaler både internt og eksternt er balancerede – dette sikrer et godt
signal-støjforhold også i omgivelser med meget electrosmog.

Bælggennemføringen er et resultat af mange eksperimenter og vi har benyttet
denne metode i alle vore systemer i mere end 15 år og endnu ikke haft fejl på et
eneste instrument.

Castagnari-bellow-wire
Et kig ind i bælgen på en Castagnari (set fra bassiden) Bemærk at jeg har
talt forkert da jeg satte de røde tapestrimler i – det var ikke med vilje 😉