Lidt om teknikken

Et 2sonus.com system indeholder 19 mikrofoner fordelt på fem små printplader. To af disse indeholder den aktive elektronik og fem mikrofoner – en til bas og en til diskantsiden. På de sidste tre printplader sidder der hver tre mikrofoner og disse kan valgfrit anbringes i enten diskant-siden (typisk 5 + 3 + 3 ) og den sidste i bassiden. Således at det færdige system indeholder 11 mikrofoner i diskanten og 8 i bassen.

I bælgen anvendes et højkvalitets 3 mm kabel med et enkelt stik således at bas og bælg kan adskilles fra diskantdelen.

Ved montagen skal der bores to 2,9 mm huller til gennemføringen i bælgen og herudover et 12 mm hul i enten diskant- eller basdæksel til udgangsstikket. Systemet er indrettet således at udgangsstikket kan anbringes hvor som helst spilleren måtte ønske det i instrumentet. Nogle foretrækker udgangsstikket nederst i diskantsiden – andre vil hellere have det i bassiden.

Alle stik er med forgyldte kontakflader og både bælgkabel og gulvkabel er med højfleksible og mangekorede ledere, hvilket sikrer lang levetid.

På de to “hovedprint” sidder de aktive elektronisk balancerede udgange således at alle signaler både internt og eksternt er balancerede – dette sikrer et godt signal-støjforhold også i omgivelser med meget electrosmog.

Bælggennemføringen er et resultat af mange eksperimenter og vi har benyttet denne metode i alle vore systemer i mere end 15 år og endnu ikke haft fejl på et eneste instrument.

Castagnari-bellow-wire
Et kig ind i bælgen på en Castagnari (set fra bassiden) Bemærk at jeg har talt forkert da jeg satte de røde tapestrimler i – det var ikke med vilje 😉

 

Kristian Rusbjerg

I går havde jeg besøg af Kristian – heldigvis tævede han mig ikke – selv om det havde været ganske velfortjent  😉

Det viste sig nemlig, at jeg havde samlet LEMO-stikket i hans gulvledning forkert. Dette afstedkom store brag i PA-anlægget pga løs forbindelse i stikket – en fejl opstået fordi jeg ikke havde samlet stikket korrekt.

Heldigvis er Kristian en tålmodig sjæl, så han bar over med mig – tak for det Kristian ! Det lykkedes at få rettet op på problemet og da Kristian forlod mit værksted efterlod han en ordre på endnu et 2sonus.com-system til et af sine tre instrumenter.

Det har hele tiden været planen, at produktionen af gulvkablerne skal udføres af et dedikeret “kabelsamlingsfirma” som har de nødvendige specialværktøjer og den fornødne rutine – så forhåbentlig er det sidste gang vi oplever den slags problemer.

 

 

2sonus-system i en Castagnari

Det er vor erfaring, at jo mindre instrumentet er, jo højere er lydtrykket under dækslerne. styrken er på grænsen af, eller over smertegrænsen (120-130 dBspl) – derfor stilles der store krav til mikrofonernes dynamiske egenskaber.

Frey Klarskov har velvilligt stillet sin Castagnari til rådighed for indbygning af  et 2sonus.com-system.

Det var med spænding, at vi i dag satte strøm til mikrofon-systemet i Freys instrument. De første lyttetest her på værkstedet tegnede godt, så den næste tid vil Frey teste systemet på live-jobs.

Det bliver spændende at høre hans kommentarer og konklusioner …

Castagnari harmonika tilhørende Frey Klarskov
Freys Castagnari med 2sonus.com – mikrofonsystem – Frey har selv valgt placeringen af udgangsstikket.

I diskantsiden er der kun 5-7 mm mellem ventilstængerne og dækslet, men da 2sonus-systemet er mindre end 5 mm “højt” lykkedes det at få det anbragt i en optimal position i forhold til  de tre rækker ventiler.

Castagnari under diskantdækslet
Under diskantdækslet i Freys diatoniske Castagnari gemmer der sig i alt 8 mikrofoner med tilhørende elektronik, systemets udgangsstik og gennemføring til bælgen.

Som det anes er print og ledninger fastgjort med varmelim, dette letter installationen og giver en sikker fastgørelse.  Til en komplet installation som denne skal der bores to små huller internt i instrumentet  (gennemføringer til bælgen) og et 10,5 mm hul (et valgfrit sted) til montering af udgangsstikket. Dette koncept gør det muligt at installere systemet i instrumenter med meget lidt plads under dækslerne.

Nyt mikrofon- system til harmonikaer

Efter et års udviklingsarbejde er det første system nu installeret og med succes testet i flere livesituationer – det tegner rigtig godt.

Den første bruger er Anders Ringgaard Andersen som d. 3. november spillede med gruppen Grønt Lys på Arne B. i Svendborg.

Anders har velvilligt stillet sit instrument og sin tid til rådighed, så vi kunne afprøve systemet – først på værkstedet og senere på scenen. Både her og der viste det sig, at systemet giver en meget naturtro gengivelse af harmonika-lyden og med meget lidt tilbøjelighed til akustisk feedback.

groent-lys1

Det nye 2sonus-system består af 19 mikrofoner, der er monteret på printplader som installeres fast i instrumentet, derved lettes installationen  betydeligt i forhold til sonus.dk og konkurrenters systemer. Sammen med med mikrofonerne sidder der elektronisk balancerede forstærkere. Systemet strømforsynes fra phantom-power, som næsten alle miksere i dag er forsynet med. Derfor er det eneste spilleren skal medbringe (udover sit instrument)  ledningen fra instrumentet til mixer eller stagebox.

På kablet fra instrumentet er i der i den ene ende monteret et LEMO-stik og i den anden ende to XLR-stik. LEMO-stikket er udviklet til medicinsk og industrielt brug hvor driftsfejl kan være fatale. Det er forsynet med en solid låsemekanisme så det sidder urokkeligt fast (indtil man med et træk løsner det) . XLR-stikkene er fra Neutrik og derfor i top kvalitet. Kablet er solidt og højfleksibelt. Denne løsning er valgt for at give optimal brugervenlighed parret med stor driftsikkerhed.

I den næste tid vil vi installere systemet i et par andre instrumenter og derefter påbegynde en serieproduktion. Den endelige pris er endnu ikke fastlagt, men man kan med sikkerhed finde billigere løsninger hvor der er indgået kompromisser mht kvalitet af komponenter, håndværksmæssig udførelse og montering.

Om kort tid vil vi fortælle mere – bl.a. om – den ikke uvæsentlige detalje – prisen – hvis det har din interesse så hold dig orienteret her.

2sonus-systemet bygger videre på de efaringer som vi har gjort os siden vi i 1988 installerede vor første generation i bl.a. Anders Koppels harmonika.  Læs mere om sonus-systemerne på sonus.dk

Har du spørgsmål så skriv til : sp @ sonus.dk (fjern mellemrummene)

 

Det eneste synlige når systemet er installeret er det lille LEMO-stik og kablet)

kabel_og_stik

 

Mikrofonsystem til harmonika